Bizi Takip Edin:

Hakkımızda

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), 2000 yılı Mayıs ayında faaliyetlerine başlayan ve Ankaralı hazır giyim ve konfeksiyon sanayicilerini çatısı altında bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur. 20 yılı aşkın deneyimiyle AGSD, Ankaralı Giyim Sanayicilerini tek bir çatı altında birleştirerek gücünü her geçen gün artırmaktadır.

Misyonumuz

Derneğin misyonu;
Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak, üyeler arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, kalite standartlarını yükseltmek ve sektördeki etik değerleri teşvik etmektir. Ayrıca, sektördeki yenilikleri takip etmek, üyelerin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak ve sektördeki sorunlara hükümet ve kamuoyu nezdinde lobi faaliyetleri yürüterek çözüm bulmaktır.

Vizyonumuz

Derneğin öncelikli amacı (Vizyonu);  
Ankara Hazır Giyim sektörünü yurt içinde ve yurt dışında en etkili şekilde tanıtarak üyelerini dünya çapında marka haline getirmek.
Ankara Giyim Sanayicileri ve İşadamları arasındaki iletişim ağını güçlendirmek ve sektörün uluslararası alandaki temsilini başarıyla sağlamak için yurt dışındaki dernekler ve kuruluşlarla temas ve işbirliği kurmak.
Pazar araştırmaları yapmak, teknolojiyi takip etmek ve üyelere bu konuda bilgi sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde aynı amaçlı derneklerle işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak.
Markalaşma süreçlerini desteklemek ve Ankara Bayan Hazır Giyim sektöründeki firmaları markalaşma konusunda teşvik etmek.
Sektör sorunlarının çözüm merkezi olarak kabul görecek bir kurulu oluşturmak ve bu kurulun etkin çalışmasını sağlamak.
Dernek üyeleri arasındaki mesleki ve sosyal dayanışmanın gelişmesini sağlamak.
Sektördeki personel sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve kalifiye personel yetiştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde eğitimler düzenlemek.
Ankara Giyim piyasasının sorunlarını belirlemek, çözümler üretmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Sektörle ilgili karar alma süreçlerine katılarak sektör temsilcilerini yetiştirmek ve desteklemek.
Temsil ettiği gücü sektörün hizmetine sunmak.
Bayan Hazır Giyim sektörünün geleceğinde etkin bir rol oynamak.
Yeni pazarlar keşfetmek ve bu pazarlarda etkin olmak için stratejiler geliştirmek.
Dünya genelindeki gelişmeleri, tüketici tercihlerini ve moda trendlerini takip ederek çalışmaları bu doğrultuda planlamak.

Amaç ve Hedeflerimiz

Bunları gerçekleştirmek için AGSD;
Yurt içinde ve yurt dışında fuarlar düzenler, katılımı teşvik eder ve uluslararası fuarlarda dernek üyeleri için indirim sağlar, üyelerini yönlendirir.
Seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenler ve sektördeki gelişmeleri, yenilikleri üyelerine aktarır.
Sektörü tanıtan dergi, bülten, broşür ve katalogların yayınlanması için öncülük eder.
Elektronik iletişim olanakları sağlayarak üyeler arasında iletişimi kolaylaştırır.
Yurt içi ve yurt dışından mal taleplerini duyurarak üyelerine e-ticaret fırsatları sunar.
Diğer dernekler ve üst kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak platformlar oluşturur ve federasyonlara veya konfederasyonlara katılır.
Üyelerin tümünü veya bir kısmını ilgilendiren konularda, idari ve yerel mercilere başvurarak girişimlerde bulunur ve ihtilaflarda arabuluculuk yapar.
Yurt dışında düzenlenen etkinliklere katılır veya kendi organizasyonlarını gerçekleştirir, aynı şekilde Türkiye'deki etkinliklere yurt dışındaki kuruluşların üyelerini davet eder.